Thursday, April 23, 2009

Mengamalkan tingkah laku sopan dalam keluarga

Kita seharusnya mengamalkan tingkah laku sopan dalam keluarga. Ia penting kerana:

i) dapat mewujudkan iklim keluarga yang harmoni.
ii) disayangi oleh semua ahli keluarga.
iii) mengelakkan pertelingkahan di dalam keluarga.
iv) mewujudkan budaya hormat-menghormati di dalam keluarga.

Kita boleh mengamalkan tingkah laku sopan melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku.
Antaranya ialah:

i) menggunakan kata-kata yang sopan ketika berinteraksi dengan anggota keluarga.
ii) tidak menyampuk atau mencelah ketika anggota keluarga yang lain sedang berbual.
iii) tidak menggunakan kekerasan dengan anggota keluarga yang lebih muda.
iv) menggunakan nada suara yang lembut dengan ibu bapa atau anggota keluarga yang lebih tua.
v) ketika berjalan melintasi ibu bapa hendaklah menundukkan kepala dan membongkokkan badan sedikit sebagai tanda hormat.

Jika kita tidak mengamalkan tingkah laku sopan dalam keluarga, kita akan:

i) dibenci oleh keluarga
ii) dipulaukan ahli keluarga
iii) tidak mendapat kasih sayang daripada ahli keluarga.

No comments:

Post a Comment